Nhà tài trợ

Những nhà tài trợ là một phần tích cực để chúng tôi có thể thực hiện hóa giấc mơ bảo tồn nguồn dược liệu Việt và lan truyền tới cộng đồng. Việt Nam Herb xin cảm ơn sự ủng hộ của các nhà tài trợ sau đây:

Mr. Dominic Scriven

Mr. Cuong Van-Dinh

Mr. Curtis King

 

 

Bài viết liên quan