Vietnamherb không chỉ là một website đơn thuẩn mà qua đây những tác giả mong muốn chia sẻ kiến thức bô ích về sức khỏe nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngoài ra nhóm tác giả muón cổ động tích cực và truyền cảm hứng tới mọi người về nỗ lực gìn giữ giá trị của tự nhiên đặc biệt là thảo dược Việt Publisher: Cuong Van-Dinh Editor-in-chief: Bác sỹ Trần Văn Năm - Nguyên Phó Viên trưởng Viện Y Học Cổ Truyền TP HCM Collaborator: Lương y Nguyễn Công Đức - Gv Khoa Y học cổ truyền trường Đại học Y dược TP HCM Editorial Secretary: Đào thị Khánh Hòa